science_v2_cs

Výzkum na katedře

Výzkumné a vývojové projekty na FEL jsou řešeny pod záštitou R&D centra RICE. Katedry zajišťují propojení mezi naším výzkumem a vzdělávací činností a využívají nejnovější poznatky ve výuce.

Výzkumné činnosti členů katedry lze shrnout do následujících témat:

aku

Akustika

Sluch je jedním z důležitých smyslových orgánů člověka. Jak vnímáme zvuk v různých prostorech? Jak ho měřit nebo zaznamenat? Tomuto a mnoho dalšímu se věnuje skupina akustika na KET, která se zabývá primárně měřením hluku a vibrací včetně vývoje měřicích metod. Dále pak elektro a prostorovou akustikou.

diag

Diagnostika

Materiály nás provázejí na každém kroku. Co způsobilo zničení izolace? Jak dlouho vydrží určitý materiál nepříznivé přírodní podmínky? Tomu se věnuje skupina diagnostika na KET, která řeší primárně diagnostiku materiálů, elektrických a elektronických zařízení. Dále pak i rozvojem poznání teorie fyzikálních a fyzikálně-chemických jevů v interakcích prvků i systémů elektrických zařízení s technologickými a provozními vlivy, využití nových technologií a fyzikálních principů v elektrotechnice a elektronice.

ele

Elektronika

Mnoho přístrojů využívá elektronické obvody. Ty je potřeba navrhovat, vyrobit a testovat. Elektronika se prolíná všemi tématy řešenými na katedře a zabýváme se tedy primárně návrhy a užití elektronických měřicích přístrojů a systémů. Dále se zabýváme i vývojem v oblasti organické elektroniky.

proc

Procesní inženýrství

Jak zrychlit dodávky zákazníkovi? Jakým způsobem optimalizovat práci zaměstnance? Kde nám nejvíce utíkají peníze ve výrobě? Optimalizujeme podnikové procesy a podnikům tak šetříme nemalé peníze. Zabýváme se konkrétně modelováním, mapováním, optimalizací a řízením technologických a diagnostických procesů a managementu rizik.

proc

Senzory

Je pro hasiče bezpečné vejít do budovy? Neunikají v okolí nebezpečné látky? To a mnohem více dovedou zjistit senzory, kterými se intenzivně věnujeme na KET. Zabýváme se také IoT a multisenzorovými systémy a to i ve spojení s tématem Smart City.

tist

Tištěná elektronika

Když je dnes možné tisknout 3D, proč rovnou netisknout samotnou elektroniku. Elektrické obvody běžně tiskneme pomocí speciálních tiskáren (sítotisk, dispenzer, aerosol jet) u nás na KET.

txtl

Smart textilie

Elektronika nemusí mít jen podobu krabice. Představte si běžce, který nemusí mít čelovku, ale rozsvítí se mu triko. Jedním z hlavních témat katedry KET jsou právě chytré textilie (smart textilie, e-textilie) neboli tvorba textilních obvodů a senzorů plně integrovaných do textilních výrobků. Důraz klademe také na intenzivní testování funkčnosti a bezpečnosti těchto produktů (praní, otěr, chemická odolnost, zvýšená vlhkost atd.).

vsk

Vysoké napětí

Jak dlouho vydrží materiál pod vysokým napětím? Nevíte, co způsobilo proražení izolace? Částečné výboje? Nebo snad zestárlá izolace? To vše dovedeme zjistit v naší laboratoři dielektrik.

123459876

Konkrétní nabídku služeb můžete najít v našem katalogu.

dwnbtn

Aktuální výzkumné projekty

V roce 2022 jsou na katedře řešeny výzkumné zahraniční projekty “WelConTex II” v rámci programu Cornet, “UMTRIS” podpořený Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou, projekt “OptimTex” řešený v rámci programu Erasmus+ Strategic Partnership, podpořený Evropskou komisí.

Dále jsou řešeny významné projekty základního výzkumu (i) OP VVV “CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace”, (ii) GAČR “Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech” a (iii) GAČR “Organické senzory plynů – nové struktury, elektrické parametry, vlastnosti a funkce”. Současně jsou řešeny národní projekty podpořené z výzev (i) MPO (např. InTechTex - Inovativní technologie integrace a pouzdření elektronických prvků pro smart textilie odolávající náročným podmínkám, InPredict - Smart Condition Management for Industry 4.0), (ii) TAČR (např. MultiTex - Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí, ILOC - Systém pro lokalizaci a záchranu osob integrovaný v obuvi a ochranné rukavici), a (iii) MZe (SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)) a (iv) MV (MOSENZ - Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod umělé inteligence).

Součástí katedry je mikroskopová laboratoř. Vybrané laboratoře katedry jsou součástí akreditované elektrotechnické laboratoře FEL a Research and Innovation Centre for Electrical Engineering.

Projekty na KET

Na KETu je najednou i více než 20 projektů. Díky tomu jsme schopni nabídnout studentům práci přímo s námi na projektech a tím možnost pracovat na věcech, které poté uvidí i v praxi. Můžeme tedy přímo nabídnout placenou praxi, která má smysl a skvěle vynikne v životopisu.

Technologická agentura ČR (13)

 1. InTechTex - Inovativní technologie integrace a pouzdření elektronických prvků pro smart textilie odolávající náročným podmínkám (Trend, 2021-2025)
 2. InPredict - Smart Condition Management for Industry 4.0 (Trend, 2021-2025)
 3. OILSENSE - Detekční systémy pro průmyslová zařízení na bázi velkoplošných senzorů (Trend, 2021-2024)
 4. MultiTex - Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí (Trend, 2021-2024)
 5. ILOC - Systém pro lokalizaci a záchranu osob integrovaný v obuvi a ochranné rukavici (Trend, 2021-2024)
 6. POKER - Pokročilé keramické materiály a technologie pro výkonovou elektroniku (Trend, 2020-2023)
 7. Nové zalévací hmoty pro energetiku (Trend, 2020-2024)
 8. Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou (Theta 2, 2019 - 2023)
 9. H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku (Theta 1, 2018 - 2024)
 10. SMARTMon – Mobilní autonomní jednotka pro vícedenní onsite diagnostiku (Theta 4, 2022 - 2025)
 11. Zavedení pokročilé správy aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů v kontextu ČR (Theta 4, 2022 - 2025)
 12. SEPIOT – Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace (EPSILON 4)
 13. Podpora komerčních příležitostí TP01010042/10 (GAMA, 2022)
Zpět nahoru

OP PIK (1)

 1. Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení (2021 - 2023)
Zpět nahoru

Erasmus+ (1)

 1. OptimTex - softwarová aplikace pro návrh textilií (2020 - 2022)
Zpět nahoru

Grantová agentura ČR (GAČR) (2)

 1. Organické senzory plynů - nové struktury, jejich vlastnosti a funkce (2020 - 2022)
 2. Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech
Zpět nahoru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2)

 1. Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence (Operační program EU, 2019 - 2022)
 2. CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace (Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2018 - 2022)
Zpět nahoru

Ministerstvo zemědělství (1)

 1. SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT) (2018 - 2022)
Zpět nahoru

Ministerstvo vnitra (1)

 1. MOSENZ - Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod umělé inteligence, VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1) (2022 - 2025)
Zpět nahoru